Спиноза, Етика

by Владимир Сабоурин

 

Тъгата е преминаване от по-голямо към по-малко съвършенство.