Фридрих Хьолдерлин „Хор от Антигона (1800)“

by Владимир Сабоурин

Много са насилническите неща. Но нищо
Не е по-насилническо от човека.
Защото той се скита по сивото
Море под бурния южен вятър
В крилати домове
Обливани от бушуващи вълни.
На боговете свещената земя нея
Чистата безусилна
Обръща с труд, родът на конете
С лекоподвижния плуг от
Година на година подканяйки.

За сътворените леки птици
Залага примки преследва ги
И на зверовете дивия народ
И на морето солено рода
С лукаво оплетени мрежи
Твърде опитният човек.
Обуздава със земеделското си изкуство
Бродещите по планините зверове.
На врата на коня хвърля хомот
Връз гривата и ярем на дивия
Неукротен бик.