Хайнер Мюлер „БРЕХТ“

by Владимир Сабоурин

 

Наистина, той живя в мрачни времена.
Времената са станали по-светли.
Времената са станали по-мрачни.
Когато зракът казва: аз съм мракът
Той казва истината.
Когато мракът казва: аз съм
Зракът, той не лъже.