Произход

by Владимир Сабоурин

Сутрин нощната лампа
Светва и угасва
Като морзова азбука
Ти играеш на съобщения
За възникването на Вселената
Не спираш да пелтечиш
Забравяш я да свети