Висенте Уидобро „Къща“

by Владимир Сабоурин

 

Върху масата
крехкото ветрило
Птица умряла в полет

Къщата отсреща
бяла от гипс и сняг
В незнайната градина
разхожда се някой

И объркан ангел
Е заспал върху дима на комина
За да се продължи пътят
Трябва да се започне отначало

КОЙ СКРИ КЛЮЧОВЕТЕ

Имаше толкова много неща които не можах да открия