Да опишеш траектория

by Владимир Сабоурин

 

§ 1
В белия шум
На нощно лъчение
Червеният тътен
На отдалечаваща се вселена

§ 2
Пъпля по зеленото (или е червено)
Сукно на билярдна маса
Или игрална или на академична
Аула гравитацията изкривява
Пространството и времето
В средата й представете си
Че Вселената е повърхността
На тази маса опитвате се
Да се движите по права линия

§ 3
На земната повърхност
Най-късото разстояние между две точки
Което според Евклидовата геометрия е
Правата линия е пътят
Свързващ тези точки
По така наречения Голям кръг

§ 4
Стремя се да се движа
По права линия през пространство-времето
Но тъй като то е изкривено пътят
Под краката ми изглежда огънат

§ 5
Най-късото разстояние между две точки
На земната повърхност е крива
Когато се начертае
На плоска карта линията
Която е най-близкият еквивалент
На правата в изкривено пространство

§ 6
Следвам най-близкия път
До правата линия
В изкривеното пространство
И тази траектория се дефинира
Като най-късия (или най-дългия)
Път между две точки

§ 7
В отсъствието на материя
Линиите в четиримерното пространство-време
Съответстват на правите линии
В тримерното пространство

§ 8
Но в присъствието й
Опитвам се да не забравя
Четиримерното пространство-време
Поддава и това изкривява
Пътищата на всяко тяло

§ 9
Огъването на пространството
Означава, че гравитационните полета
Изкривяват по същия начин
Пътя на светлината
От далечните звезди

§ 10
Светлината се стреми
Да се движи по права линия
Но кривината на пространство-времето
В близост до масивно тяло
Кара светлината да се огъва

§ 11
(Онова, което мислим
За гравитационни сили
Всъщност е само израз на факта
Че пространство-времето е изкривено)

§ 12
Едно масивно тяло изкривява
Пространство-времето огъвайки
Пътищата в своята околност
До светлинни криви

§ 13
Долавям огъването
Под краката си
Като внимателно измервам
Разстоянията например разстоянието
По обиколката на кръг на равна
Повърхност винаги е малко повече
От три пъти разстоянието през центъра
Всъщност точно толкова
Пъти колкото числото π

§ 14
Но като пресичам кръга около вдлъбнатината
В центъра на билярдната маса откривам
Че разстоянието през центъра се оказва
По-голямо от очакваното по-голямо
От една трета от разстоянието
По обиколката ако вдлъбнатината е

§ 15
Достатъчно дълбока
Може да открия, че обиколката
Всъщност е по-къса от разстоянието
Напряко през центъра на кръга.