Светлина в орехова черупка

by Владимир Сабоурин

 

Бех сякаш някой, който все желае
Да пита а мълчи потънал в срам

оти да не мои
Тя малко ме търпя такъв свенлив
и почна с такова умиление
че даже в огън бих горел щастлив:
„Според непогрешимото ми мнение
Се питаш ти как справедливостта
Но аз ша ти развържа мисълта и т.н.“

Visio Dei
Породена от милостта,
отговора на въпроса: как вижда Бог
земния живот?
Отговор:
Кат путка
Със сичките му особности
Подробности, подредени
По безкрайността на милостта

Страх ме е
У божио рояк

Гмежта

Но ти преодоля тое страх
Отчасти вниква разумът в нещата,
за да не бъде божия рояк
гмежта
отчасти те издухва
некъв вихър
от гипсовата маска
на facies hippocratica на земята,
от гипсовата маска
на вцепеняването на забравата

некъв вихър
копнежа по отнесеност и превращение
Единството от действителност и отнесеност

Блясъка на блаженството
Прави невидим
Само проблясването
Свидетелства за проява
На личностен афект
Различни модуси
На светлината и нейното
Движение, корпускулярна
Или вълнова е тя
В крайна сметка
Кой ще ми каже