Хорхе Манрике „Строфи, които състави дон Хорхе Манрике за смъртта на Магистъра на Ордена на Сантяго, дон Родриго Манрике, негов баща. ХХХVІ“

by Владимир Сабоурин

ХХХVІ
Животът, който е траен
със състояния не се печели
от този свят
нито с живот на насладите
в който пребивават греховете
адски
а добрите клерици
с молитви го постигат
и със стенания,
славните рицари –
с премеждия и битки
срещу маврите.

Реклама