Хорхе Манрике „Строфи, които състави дон Хорхе Манрике за смъртта на Магистъра на Ордена на Сантяго, дон Родриго Манрике, негов баща. ХХХІІ“

by Владимир Сабоурин

ХХХІІ
И своите земи и владения
завзети от тирани
ги завари
ала чрез обсади и сражения
и със силата на ръката си
си върна върху тях властта.
Нека каже нашият Крал
дали дон Родриго с делата си
добре му послужи.
Нека и португалският каже
и в Кастилия онези, воювали
на страната на португалеца.

Реклама