Велимир Хлебников „Сънят ту е съсънка, съсед на снега напролет“

by Владимир Сабоурин

 

Сънят ту е съсънка, съсед на снега напролет
Ту ляво крехко правителство в някой парламент.
Косата ту украсява темето като се спуска на раменете, ту коси трева.
Мярата ту е пълна с овес, ту прави магии със слово.

(1912)

 

 

 

 

 

Реклами