Велимир Хлебников „Освен закона на притеглянето“

by Владимир Сабоурин

 

Освен закона на притеглянето
Да се намери общият строеж на времето
На яворовите слънчеви гусли –
Основната малка килийка и цялата мрежа.

(1921)

 

 

 

 

 

Реклами