Велимир Хлебников „На Альоша Кручоних“

by Владимир Сабоурин

 

Игра в ада и труд в рая –
Хубавоуки са първите уроци.
Помниш ли, ние заедно
Гризяхме като мишки
Непрозрачното време?
Сим победиши!

26 октомври 1920

 

 

 

 

 

Реклами