Алберту Къейру „Събуждам се изведнъж в нощта“

by Владимир Сабоурин

 

Събуждам се изведнъж в нощта.
И моят часовник я изпълва цялата.
Не усещам присъствието на Природата някъде там навън.
Моята стая е нещо тъмно със смътно бели стени.
Навън е такова спокойствие сякаш нищо не съществува.

Само часовникът продължава със своя шум.
И това мъничко нещо от зъбни колела върху моята маса
Заглушава съвкупното съществуване на земята и небето…
Почти изпадам в заблудата да се замисля какво означава това
Но се сепвам и усещам как се усмихвам в нощта с крайчеца на устата
Защото единственото нещо, което моят часовник символизира или означава
Изпълвайки, какъвто е малък, огромната нощ
Е странното усещане, че изпълва огромната нощ
Какъвто е малък…

 

 

 

 

 

Реклами