Алберту Къейру „Снегът постла смълчана кърпа над всичко“

by Владимир Сабоурин

 

Снегът постла смълчана кърпа над всичко.
Не се чува нищо освен случващото се вътре вкъщи.
Загръщам се в одеяло и не помислям дори да помисля.
Усещам насладата на животно, смътно размислям
И се унасям също толкова смислено, колкото всички деяния на света.

 

 

 

 

 

Реклами