Алберту Къейру „Малко ме е грижа“

by Владимир Сабоурин

 

Малко ме е грижа.
Малко ме е грижа за какво? Не знам – малко ме е грижа.

 

 

 

 

 

Реклами