Бертолт Брехт „От всички произведения“

by Владимир Сабоурин

 

От всички произведения любими
Са ми употребяваните.
Очукани бакърени съдове със сплескани хълбоци
Ножове и вилици, чиито дървени дръжки
Са изтъркани от много ръце – подобни форми
Ми се струват най-благородните. Също и плочките около стари къщи
Втъпкани от много крака, изтрити
Между които прорастват снопчета трева – това
Са щастливи произведения.

Станали предмет на употреба на много хора
Често променяни, те подобравят облика си и стават изискани
Защото често ги искат.
Дори отломки от скулптури
С техните отсечени ръце обичам. И те
Живели са в нечии ръце. Макар и изоставени, били са някога носени.
Макар и прегазени, едно време не са били недосегаеми.
Полуразпадналите се строежи
Приличат на още недовършени
Планирани мащабно – красивите им пропорции
Вече се предугаждат. Те обаче се нуждаят
Да ги допълним с разбирането си. От друга страна
Те вече са послужили за нещо, дори вече са преодолени. Всичко това
Изпълва ме с щастие.