Хорхе Луис Борхес „Месарница“

by Владимир Сабоурин

 

По-долна от бордей
месарницата изчервява улицата все едно е оскърбление.
На тезгяха
сляпата глава на крава
председателстваща вещерското сборище
на груба плът и сетни мрамори
с далечното величие на идол.

 

 

 

 

Реклами