Йосиф Бродски „Описание на утрото“

by Владимир Сабоурин

 

на А. Рутщейн

Как се клатят вагоните
надясно наляво
как
кинолентата на разсъмването
се развива забавено
как трамваите от предградията
изникват иззад дърветата
в хоризонталния пейзаж
на покрайнините и залива –

аз всичко това съм видял
и до ден-днешен
всичко това виждам
движат се както преди
спирките им – все същите
по-ниско от водата и от прашната
трева по-високо
как те преминават
по крайбрежието блатясало

в мъничък сън
в мъничка светлина
на природата
от близка перспектива
нарастват, изникват
витиевати магистрали
с камиони, камиони, камиони.

Плавай, трамвайче
ти, корабче, корабче ненадеждно
никога да не претърпиш
ти корабокрушение.
Твоите пътници –
обобщени на утрото фигури
в съвременна песничка
за обществените отношения.

Плавай. Поклащай
фенерчетата на угнетението
в безкрайната сутрин
на живота бързолетен
към озарената с патрициански
светилници
на метрополитена
реална усмивка
на човешкия автоматизъм.

Карай тях – малките
неправедните, справедливите.
От цветовете нека останат
единствено кафяво и небесносиньо.
От трамвая да скочиш
и да тичаш към залива
да тичаш към залива
в хоризонталния пейзаж
падайки, давейки се.