Сара Кирш „Безснежно време“

by Владимир Сабоурин

 

В края на януари през мразовито прозирните нощи
Начеват изнурителните сатурналии
На необвързаните селски котки едно кряскане
Смразяващо кръвта на хората.
По-късно колите се качват една връз друга пауните
Реват ужасяващо тази пристрастеност
Светът застлан с паунови яйца
И говедата се удушават
В глухо спомняне това е
Безснежното време в което земята
Замята пепелен плащ гъските
Оглеждат от птичи поглед света
Под земята се случват много неща
Газовата факла стърчи над мочура.