Йосиф Бродски „Камъни на земята“

by Владимир Сабоурин

 

Тези стихове са за това как лежат на земята камъни
обикновени камъни, половината от тях не виждат слънцето
обикновени камъни със сив цвят
обикновени камъни – без епитафии.

Камъни, които приемат нашите стъпки
бели под слънчевата светлина, а нощем камъните
са подобни на големите очи на риба
камъни, които смилат нашите стъпки
вечните воденични камъни на вечния хляб.

Камъни, които приемат нашите стъпки
като черната вода – сивите камъни
камъни, украсяващи врата на самоубийци
скъпоценни камъни, шлифовани от благоразумието.

Камъни, на които ще напишат „свобода“.
Камъни, с които някога ще павират улица.
Камъни, от които ще построят затвори
или камъни, които ще останат неподвижни
като камъни, не извикващи асоциации.

Така
лежат на земята камъните
обикновени камъни, приличащи на нечий тил
обикновени камъни – без епитафии.