Йосиф Бродски „Ще бъдем незрими, за да може отново“

by Владимир Сабоурин

 

Ще бъдем незрими, за да може отново
да играем на нощ, а после да дирим
в синьото явяване на словото
благодатта несигурна.

Нима звукът е тъй осторожен?
Затова ли е по-скъп от имената?
Съществуваме по милостта Божия
въпреки словесата на гледачките.

И по-светъл от недосегната от ръжда стомана
е мимолетният овал на вълната.
Свободни сме да различаваме детайли,
изпълнени сме с тишината на реката.

Нищо, че не станахме по-зрели и строги
и на реброто на реката живеем –
покорни сме на милостта Божия
при все че дъждът косо се лее.