Силвия Плат „Мис Дрейк се отправя на вечеря“

by Владимир Сабоурин

 

Съвсем не млада послушница
В тези педантично обстойни ритуали
Умилостивяващи злото
На кривия стол и чворестата маса
Новопостъпилата в отделението
Изплува във виолетов халат, пристъпва старателно
Всред нейните си тайни комбинации на черупки от яйца
И чупливи колибри
С несигурна миша стъпка
Встъпва в полето от провансалски рози
Които бавно раззяват мъхнатите си венчелистчета
Да я разкъсат, завлекат надолу
В шарките на килима.

С припряно скосено око на птица
Съглежда навреме, преди да е станало късно
Как покълват злокобни бодили от дюшемето на пода –
И едвам надхитря избуяването на непроходимия къпинак.
Сега през завардения въздух
Заслепявана от блясъка на ципи на крила
На счупена стъклария
Тя се промъква, дишайки внимателно
Отстранява от пътя си всякакви нащърбености и зъбци…
И накрая, с рамото напред
Прехвърля един подир друг краката, омотани в паяжина, през прага
В застоялия притихнал задух
На болничната столова.

 

 

Реклама