Сара Кирш „Лятна вечер“

by Владимир Сабоурин

 

На черни пасища млечният добитък
Свръща в кошарата – винаги
По същото време. Доволният селянин
Седи на трикрако столче край пътя
Пуши Марлборо докато млякото
Диво шурти в стъкления тръбопровод.