Сара Кирш „Зимна разходка“

by Владимир Сабоурин

 

Пари от тор застояли благочестиви халюцинации
Широките чела рогата под фъндъци
На подиумите си подредени свещени крави
Родоначалницата фенерлия звезда
Гредите и диреците голите стени
Орнаменти от изоставени лястовичи гнезда
Венци от лъчи около електрическите крушки
Сено и слама в яслите подрънкващи
Вериги благи погледи на угоени говеда
Поразено плашливо новородено теле
Родоначалницата Божията майка кръвта
От камъните измита с маркуч под високо налягане бели струи
Нависоко пулсират през стъклени тръби
Шум на мотори камбани на бидони за мляко
Монашеско песнопение вихър връхлита вратите