Сара Кирш „Еньовден“

by Владимир Сабоурин

 

На приятеля жълтите коси се веят
Във вечерната дрезгавина голото поле
Озарява потъмнялата луна
Умиращи крастави жаби влачат
Нанизи хайвер по браздите
Къщата край Господарското тресавище
Налудните си пердета
Отново е закачила
С кървавочервени ленти надиплен
Сатурн се явява на свода
Ловците се повалят един друг
В блага отнесеност.