Алвару д’Кампуш „Триумфална ода“ (продължение)

by Владимир Сабоурин

 

Здравейте, улици, привет, площади, здравейте, градски тълпи!
Всичко, което отминава, всичко, което спира пред витрините!
Търговци, безделно шляещи се, аферисти с прекалено безукорен вид
Добре различими членове на аристократични клубове
Долнопробни съмнителни образи, неопределено щастливи глави на семейство
Излъчващи бащинство чак до златната верижка, която прекосява жилетката им
От джоб до джоб!
Всичко, което минава, всичко, което минава и никога не отминава!
Прекалено открояващото се присъствие на кокотките
Интригуващата баналност (ала кой знае какво се крие зад нея?)
На малки буржоазки, обикновено майка и дъщеря
Преминаващи с целеустремеността на някаква си цел
Женствената и фалшива прелест на педерастите, провлачено точещи се
И всички просто елегантни хора, които се разхождат и показват
И притежават душа в крайна сметка някъде в себе си!

(Ах, как бих искал да бъда souteneur на всичко това!)

Изумителната красота на политическата корупция
Очарователните финансови и дипломатически скандали
Политически мотивираните нападения по улиците
И от време на време кометата на някое цареубийство
Озаряващо с Чудо и Фанфари обичайните и ясни
Небеса на Всекидневната Цивилизация!

Новини, опровергани от пресата
Неискрено искрени политически статии
Новини от сорта бързо-осребрявани-сензации, големи престъпления –
Цели две колонки, минаващи на втора страница!
Свежият мирис на печатарско мастило!
Току-що разлепени афиши, още влажни!
Сигнално жълти Току-що излязло! върху бели ленти!
Как обичам това всичко, всичко, всичко
Как го обичам по всички възможни начини
С очите, ушите, обонянието
С осезанието (да го докосна значи толкова много за мен!)
С интелекта – антена, вибрираща от всичко това!

Изкуствени торове, парни вършачки, напредък в селското стопанство!
Селскостопанска химия, търговия, въздигната почти до ранга на наука!
О куфари с мостри на търговски пътници
На търговски пътници, странстващи рицари на Индустрията
Човешки придатъци на фабриките и безшумните кантори!

О платове върху тезгясите! О манекени! О най-нови модели!
О излишни стоки, които всеки иска да си купи!
Здравейте, необятни универсални магазини с всевъзможни секции!
Здравейте, светлинни реклами, които проблясвате и после безследно угасвате!
Привет на всичко, с което сега се гради, с което днес различно е от вчера!
Здравей, цимент и железобетон, здравейте, нови технологии!
Прогрес на грандиозно смъртоносната военна техника!
Брони, оръдия, картечници, подводници, аероплани!

Обичам ви всички и всичко като някакъв звяр.
Обичам алчно, плътоядно
Извратено, впивам поглед
Във вас, о велики, банални, полезни, излишни неща
О до една модерни вещи
О мои съвременнички, настоящата и ближна форма
На инстантната система на Вселената!
Новото метално динамично Откровение на Бог!

 

(to be continued)