Алвару д’Кампуш „Триумфална ода“ (продължение)

by Владимир Сабоурин

 

Побратимяване със съвкупната динамика!
Безразборният бяс да си действаща част
От железния и космополитен ход
На неустрашимо усърдните влакове
На морската служба на кораби, превозващи товари
На похотливото бавно кръжене на подемните кранове
На дисциплинираната суматоха на фабриките
И на почти безмълвното монотонно съскане на трансмисиите!

Часове с европейска, продуктивна мяра, пристегнати
Между машинарии и полезна деловитост!
Големи градове, застинали за миг във кафенетата,
Във кафенетата – оазиси на шумни безполезности
Където изкристализират и пак се устремяват
Шумоленето и жестовете на Полезното
Колелата, зъбните колела, лагерите на Напредничавото!
Нова бездушна Атина Палада на кейове и гари!

Ново въодушевление от значимостта на Момента!
Облечени в железни плочи килове, усмихнато опрени в доковете
Или навирени на сухо върху наклонените плоскости на пристаните!
Интернационална, трансатлантическа предприемчивост, Canadian-Pacific!
Светлини и трескаво губене на време в баровете и във хотелите
Във Longchamps, на Derbies и Ascots
На Piccadillies и на Avenues de l’Opéra, които прекосяват
Душата ми в дълбокото!

 

(to be continued)