Дебелите спят (Чувам дишането им)

by Владимир Сабоурин

на Владимир Градев

 

Дебелите спят

Единият Дебел:
Дебелият на Любовта
Другият Дебел:
Дебелият на справедливостта.

Костите пращят. Има луна.

Чувам дишането им:
На Дебелия на Любовта
На Дебелия на справедливостта.

(Дебелите спят)

 

 

 

 

 

Реклама