Алвару д’Кампуш „Никога, колкото и да пътувам, колкото и добре да познавам“

by Владимир Сабоурин

 

Никога, колкото и да пътувам, колкото и добре да познавам
Излизането от някое място, пристигането на някое място, познато или непознато,
Не губя на тръгване, при пристигане и на подвижната линия, която ги свързва,
Усещането – за настръхване, страха от новото, гаденето –
Онова повдигане при чувството, което знае, че тялото има душата,
Трийсет дни пътуване, три дни пътуване, три часа пътуване –
Винаги угнетеността се процежда до дъното на сърцето ми.