Нещо ново

by Владимир Сабоурин

 

На влизане
нощната пеперуда
потрепваше на добре
осветената площадка
На излизане лежеше мирно
на слънчевия правоъгълник
Нещо ново