Малка история на светлината

by Владимир Сабоурин

 

Спомни си за отрязания с ножици
мрак, мигновено озарение
метален пароксизъм на изгарянето
на нажеженото тяло в нощта
сега на бавното изтляване
милосърдното угасване
или изсветляване
на флуоресциращия газ