Осветена от самотен стълб

by Владимир Сабоурин

 

Осветена от самотен стълб
закована всред цялата тази
ръжда железни болтове
и зеленясали гвоздеи
светещото тяло забучено
накриво в бетона, от който
се подава ръждива арматура
петно охра в мрака и фаровете
на неспирното отминаване