Арматурен двор

by Владимир Сабоурин

 

Части на ръждиви машини
пръснати на последен пристан
всички по местата си
като в задния двор на детството
редом с бодливите клони
на цъфналата джанка
зеленясалите тенекии от сирене
Точно както е на мястото си
под милостивия поглед
на вечността всяко нещо
в една мъртва природа.