Сара Кирш „Отрязък“

by Владимир Сабоурин

 

Ето заплющя дъждът.
Ето издълбава дупки в пясъка.
Ето поръсва пътя.
Ето пътят посивява.
Ето сивото става черно.
Ето дъждът размеква пясъка.
Ето потичат ручейчета през калта.
Ето ручейчетата стават на потоци.
Ето потоците обкръжават мравката.
Ето мравката се спасява на един полуостров.
Ето провлакът се скъсва.
Ето полуостровът е вече остров.
Ето островът бива залят.
Ето мравката е завлечена във водовъртежа.
Ето тя се бори за живота си.
Ето силите на мравката отслабват.
Ето тя не може повече.
Ето вече не помръдва.
Ето тя потъва.
Сега вече дъждът спира.