ne diu taceat procax Fescennina iocatio

Ни за миг да не заглъхват
напевите непристойни

Гай Валерий Катул Сватбена песен І

Превод от латински Яна Букова

Изображение: Венцислав Арнаудов